Mesterségünk címere…

Kik vagyunk, mit csinálunk?

Proletárok, akik torkig vannak azzal az “élettel”, amit a kapitalizmus rótt rájuk. Napjainkat a munka, az ellene folytatott harc és kis közösségeink építése teszi ki.

Mit akarunk?

Olyan életet, amelyben józan eszünk és szívünk szabják meg cselekedeteink kizárólagos vezérlőelveit. Amelyben többé nem kell tőlünk egyébként idegen célokért profitot termelni. Magunk akarjuk megálmodni és előállítani azt a bőséget, amelyben nem kell hiányt szenvednie senkinek, és a javak “létrehozása” emberi módon, a mostani hajsza és unalom nélkül történik. Anarchiát akarunk, vagyis kommunizmust.

Elvek-e ezek?

Nem (csak). A történelem nyitott: a társadalom, amelyben nevelkedtünk, történetének legnagyobb válságát éli, melynek vagy újabb óriási háború(k) lesz(nek) a logikus folytatása, vagy… teljessé válik az osztályok közötti összecsapás. Erre alapos okot ad az az öv-szorongató politika, amit az uralkodó osztály máris igen élesen vet be, hogy mentse uralmát, azaz fönntartsa a javak körforgása fölötti kontrollt, és lefölözhesse többletmunkánkat. Vajon megtaláljuk-e egymást időben, hogy együtt számolhassuk fel ezt a trágyadombot?

Miért csináljuk ezt az oldalt?

Mert nem vagyunk elégedettek a magyar nyelven fellelhető források mennyiségével és minőségével. Hiány van az érthetö és egyszerre színvonalas felforgató írásokból, így az egymás után légüres térbe érkező kritikus fiatal nemzedékeknek félreértések tengerén kell(ene) átverekedniük magukat. Szeretnénk a kollektív gondolkodáshoz hozzájárulni, értelmes VITAanyagot szolgáltatni, és talán kicsit arról is álmodunk, hogy a ma többségében jobbra szédült elégedetlen bérmunkás-társaink számára értelmes alternatívát kínálunk. Hogy így lesz-e, azt a gyakorlat dönti el.

Akkor ez most politika?

Reméljük, nem, sőt inkább az ellentéte. A politika a tulajdon világa által generált érdekellentétek igazgatása. Amikor a munkásmozgalom egy része politikát akart csinálni, akár törvényes keretek között beszállni a kollektív egyezkedésbe, akár erőszakos úton megragadva az ÁLLAMhatalmat, annak vagy talpnyaló reformizmus, vagy talpnyalást követelő terrorista reformizmus lett a következménye. Az anti-politika a valódi emberek közti valódi kapcsolatok újjárendezését jelenti, nem az absztrakciók nevében gyakorolt liberális vagy jakobinus rémuralmat. Ezért a célért az anti-politikus közösségek, harci közösségek és közösségi harcok tettesei minden eszközzel küzdenek.

Hogyan lehet velünk kapcsolatba lépni?

Írjatok kommentárt, az nem fog megjelenni az oldalon, de hozzánk eljut. Ha meghagytok valamilyen e-mail-címet, akkor máris kétirányúvá válhat a kommunikáció. Kizárólag értelmes vitát folytatunk, tehát gyomorból jövő kommentárokat és a destruktív szardobálást következetesen figyelmen kívül hagyjuk.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.