Archive

Archive for the ‘Wildcat’ Category

Tessék mondani, merre van a forradalom?

July 13th, 2011 No comments

Ez sem egészen mai termés, ezt rögtön az első bekezdésben láthatja a figyelmes olvasó, viszont annál aktuálisabb. Miután eloszlatni igyekeztünk a félreértést, amit a polgári tábor (mindenféle demokratáktól a tekintélyelvű jobb- és baloldalig) immár több mint évszázada sulykol: hogy a munkásosztály a közvetlenül az iparban dolgozókra szűkülne, és nem a társadalmi értéktermelésben elfoglalt helye alapján volna meghatározható (ami jóval szélesebb rétegeket jelent, mint az ipari munkásságot), most arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi köze ennek a széles értelemben vett munkásosztálynak a forradalom lehetőségéhez, a kommunizmus megvalósulásához. Megint egy Wildcat-szöveg (melléklet a 69. számhoz, 2004. tavasz), megint egy halom gondolkodnivaló…

Read more…

Categories: Bevezetö szöveg, Elmélet, Wildcat Tags:

Az osztályharc

July 13th, 2011 No comments

Ki hinné: a németországi Wildcat már több, mint harminc éve jelenik meg. Az alábbi cikket egy bő húsz éves számból ollóztuk (#48, 1989). Nagyon tetszetős módon számolnak le benne a dogmatikus (zárt sorokban menetelő, egységes munkásosztály) és liberális („nincsenek is [már] osztályok”) elképzelésekkel, és realista stílusban, de még mindig forradalmi szándékkal tárják elénk az ellentmondásos, ám lehetőségekkel teli képet. Ajánljuk egy-egy fogalomtisztázó vitához, amikor az osztály fogalma kerül terítékre. (További cikkek a témában: „Osztály, osztályharc, osztály nélküli társadalom”, „Tessék mondani, merre van a forradalom?”, „Munka.Közösség.Politika.Háború”, „Osztályösszetétel”, és még biztosan jön néhány.)

Read more…

Categories: Bevezetö szöveg, Elmélet, Wildcat Tags:

TÉZISEK A KAPITALIZMUS VILÁGVÁLSÁGÁRÓL

May 31st, 2010 No comments

Megint Wildcat-szövegek következnek, ezúttal a múltkori cikk témáját tömörítik 23, illetve 15 tézisbe. Sajnos kicsit régiek, de a téma akkor is aktuális. Eredeti szövegeket a www.wildcat-www.de oldalon keressetek. Read more…

Categories: Elemzés, Válság, Wildcat Tags:

GLOBÁLIS VÁLSÁG

March 31st, 2010 No comments

Fordítói előszó

Az itt következő szöveget a németországi Wildcat folyóiratból fordítottuk le. A cikk kicsit régi, 2008. nyár végén jelent meg az újság 82. számában, de tekintettel arra, hogy magyar nyelven alig-alig lehet használható válságelemzésekhez hozzáférni (illetve a politikai sajtó nagy része amúgy is a konzervatív és fasiszta nótát fújja), még mindig segítséget jelenthet az aktuális világgazdasági válság valódi okaira kíváncsi olvasónak. A krízissel egyébként a közeljövőben még sokat fogunk foglalkozni, hiszen a megingó gazdaság a világtörténelmet új irányokba terelheti – vagy a régi minták felelevenítése felé, mint azt pont a szélsőjobboldali reneszánsz mutatja.

Technikai megjegyzések: a saját kútfőből származó jegyzeteket, amennyiben rövidek, [szögletes zárójelbe] tettük, a becsillagozott* fogalmakat a cikk végén megmagyarázva tesszük érthetővé.

Használjátok egészséggel, vitassátok meg! Read more…

Categories: Elemzés, Elmélet, Válság, Wildcat Tags: