Archive

Archive for May, 2011

Osztályösszetétel

May 24th, 2011 No comments

Az itt következő írás egy 1999-es vita anyaga, az arra összeszedett jegyzetek gyűjteménye. Ne kerek cikként olvassátok, hanem információhalmazként – és legfőképpen vitaserkentőként!
Az úgynevezett autonomista marxizmusban (mivel az irányzat Olaszországban virágzott talán legélénkebben, az olasz „operaio“, azaz munkás szó nyomán operaizmus névre is hallgat) kiemelt fontosságot kap az osztályösszetétel fogalma. Ennek segítségével igyekszik megmagyarázni a kizsákmányolt osztály időről időre változó lázadó hajlamát (vagy annak látszólagos hiányát). Az osztályösszetétel elemzése segít, hogy a mindenkori helyzetről materialista értelmezést alkothassunk: az osztály különböző részeinek eltérő rövidtávú érdekei vannak, amelyek bizonyos szituációkban találkoznak, és ekkor nyílik meg a lehetőség a hosszabb távú érdekek összehangolására. Így az elemzés kulcsfontosságú a stratégiaképzésben is, továbbá segítheti a közvetlen kommunikációt az osztály egyes részei között. Egyúttal fontos eszköz a „forradalmárok“ kezében, hogy a saját helyzetünket is kritikusan szemlélhessük, s ezáltal reálisabb képet nyerjünk cselekvési terünkről.
A szöveg a ’90-es és korai 2000-es években aktív Kolinko csoport munkája. Bár a csoportosulás formálisan nem létezik, néhányan máig aktívan készítik a Prol-Position hírlevelet, mások más példaértékű projektekben tevékenykednek. A többit azonban nem áruljuk el, kérdezzétek az EU belső elhárítását. Izgalmas vitákat és pezsgő napokat kívánunk!

http://www.nadir.org/nadir/initiativ/kolinko/index.htm

Read more…

Categories: Allgemein Tags: